Artikel 1 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken.
Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice
De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 4 – Leveringen

 

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden.
Als de betaling op de rekening staat gaat de bestelling die dag de bus nog op. Gepersonaliseerde items kunnen de bestelling vertragen tot maximum 2 weken.

Artikel 5 – Retour

 

U mag het product altijd binnen 7 dagen nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@visjesenco.be. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 7 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen de 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug . De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden.

Visjes en Co behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het bedrag te retourneren als het vermoeden bestaat dat het artikel is gebruikt of opzettelijk is beschadigd.

LET OP: gepersonaliseerde items worden niet terug genomen!!!

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s,
beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende).
Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft dan horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@visjesenco.be. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 10 werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen.
Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.